Sdílejte:

Stručný průvodce výběrem jazykových kurzů pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance, který usnadní rozhodování.

Anglický jazykový kurz pro profesionály

Anglické kurzy jazyka pro profesionály nejsou určeny pouze manažerům a odborníkům z různých oborů, ale také náročným klientům, kteří očekávají vysokou kvalitu služeb. Těchto kurzů je celá řada. Spojuje je ale následující: vysoká efektivita, malé studijní skupiny a profesionální péče o klienta. Anglické jazykové kurzy pro profesionály můžeme rozdělit na tři hlavní kategorie:

Obecné kurzy. Strukturou se prakticky neliší od standardních anglických programů pro dospělé. Výuka se zaměřuje na běžný mluvený jazyk. Začátečníkům zajistí osvojení základů anglického jazyka za velmi krátkou dobu. Pokročilým zase prohloubí dosavadní jazykové znalosti a zlepší schopnosti komunikace. Čím je výuka intenzivnější, tím je pokrok v angličtině rychlejší.

Obchodní kurzy. Tyto programy jsou určeny pro všechny, kteří využívají angličtinu ve svém zaměstnání. Výuka zahrnuje například rozšiřování obchodní terminologie, správné psaní obchodní korespondence a vedení telefonického hovoru s obchodním partnerem, nácviky přípravy a vedení obchodních jednání, obecné administrativní dovednosti, tvorbu prezentací či simulaci obchodních schůzek. Kurzy jsou buď plně zaměřené na obchod, nebo kombinované s obecnou výukou formou privátních lekcí či studia v miniskupině.

Odborné (nebo exekutivní) kurzy. Zaměřují se na jazyk konkrétních profesí: například technické obory, marketing, management, bankovnictví, lékařství, právo, energetika, cestovní ruch aj. Často bývají kombinované, tedy doplněné o výuku obecné angličtiny.

Při výběru vhodného dodavatele kurzu zvažte následují hlediska:

Lokalita. Skotská angličtina, irská angličtina i práva anglická angličtina znějí jinak. Tyto jazykové mutace berte při výběru kurzu na zřetel. Pokud časové možnosti nedovolují vysílat zaměstnance do zahraničí, může se výuka konat přímo ve vaší firmě. Musíte však zajistit vhodné prostory a další podmínky pro výuku. Dodavatel potřebuje znát délku kurzu, počet zaměstnanců a termín, případně i zaměření výuky.

Zaměření. Potřebujete, aby se vaši zaměstnanci zdokonalili v běžné angličtině (obecné kurzy), nebo především v příslušné profesní angličtině (odborné kurzy)?

Délka. Na jak dlouho zaměstnance uvolníte? Nejkratší kurzy trvají jen týden. Z jazykového hlediska jsou ale ideální minimálně 2 týdny, kratší kurz není efektivní.

Intenzita. Kolik hodin týdně bude výuka angličtiny probíhat? Mohou ve zbývajícím čase pracovat zaměstnanci pro mou firmu vzdáleně?

Rozpočet. Jak vysoké náklady na zaměstnance jste ochotni uvolnit? Můžete kurz uhradit ze zaměstnaneckých benefitů?

Skupina. Velikost skupin se u každé školy liší. Obvykle se pohybuje mezi 6-12 studenty. Škola se vždy snaží o maximální pestrost národností. Některé nabízí i výuku v uzavřených skupinách, kde přizpůsobí celý program vzdělávacím potřebám vašich zaměstnanců (případně oboru podnikání vaší společnosti).

Privátní (nebo individuální) výuka. Tato forma výuky je finančně náročnější než skupinová, ale zato efektivnější. Za velmi krátký čas dosáhne váš zaměstnanec maximálního pokroku v angličtině. Celou výuku (naplň, tempo i počet lekcí) přizpůsobíte přesně na míru podle vašich potřeb. Individuální výuku využijete i tehdy, pokud vaše požadavky nesplňuje žádný skupinový kurz. Nebo lze také kombinovat individuální výuku se skupinovým kurzem.

Privátní výuka v rodině lektora. Kurz probíhá přímo v domě učitele, který poskytuje i ubytování. Nastává tak velmi intenzivní kontakt s angličtinou – jak při výuce, tak i mimo ni. Lektor je vybírán na základě preferencí klienta. Splňuje proto nejen potřebnou kvalifikaci, ale i vaše specifické požadavky – např. společné zájmy, odborné zaměření apod. Délka i termín pobytu jsou obvykle flexibilní.

Ubytování. Zajistí jazyková škola vašim zaměstnancům také ubytování? Kde?

Parametrů, podle nichž vybíráte vhodný anglický jazykový kurz pro odborně zaměřené zaměstnance firmy, je celá řada. Doporučujeme vám předem si sepsat všechny vaše požadavky a představy, které o kurzu máte. Následně požádejte dodavatele o vytvoření odborně zaměřeného programu přesně podle vašich představ.

Myslete na to, aby po návratu váš zaměstnanec „neusnul na vavřínech“. Získané zkušenosti ze zahraničí se jen tak nezapomínají, obzvlášť pokud zaměstnanec využívá angličtinu v každodenním pracovním styku. Přesto každou dovednost – tedy i cizí jazyk – je potřeba dále prohlubovat. Doporučujeme vám proto zajistit mu po návratu návazný kurz anglického jazyka, a to nejlépe s rodilým mluvčím.

Sdílejte: