Sdílejte:

Co je IELTS jazyková zkouška?

IELTS [ajelts] – International English Language Testing System, česky pak mezinárodní testovací systém anglického jazyka. Každý, kdo chtěl prorazit s anglickým jazykem, nebo se stěhovat do anglicky mluvící země, musel o této zkoušce slyšet. Tato zkouška je koncipována tak, aby dokázala dokonale zhodnotit jazykové dovednosti budoucích studentů, nebo pracovníků v anglicky mluvících zemích. Pokud mezi takové patříte, nebo byste rádi patřili, IELTS je pro vás jako stvořená.

IELTS, která byla vytvořena ve spolupráci s univerzitou v Cambridge, zevrubně hodnotí všechny aktivní stránky jazyka – mluvení, psaní, čtení a konečně i poslech. Díky své komplexnosti je uznávaná širokým spektrem zaměstnavatelů, organizací a škol napříč Velkou Británii, Austrálií, Kanadou, Novým Zélandem a USA. Její výhodou je jasně definovaná hodnotící škála – každá ze škol a každý zaměstnavatel má určeno, kolik bodů z této zkoušky musí uchazeč získat. Víte předem, na čem jste.

Tuto zkoušku můžete podstoupit ve dvou úrovních – General a Academic. Už podle názvů je jasné, že zatímco General je jakýmsi obecným testem, který hodnotí celkové komunikativní dovednosti, Academic je na vyšší úrovni. General IELTS je vhodný pro budoucí středoškoláky a pracující v anglicky mluvících zemích, stejně jako se používá ve všech imigračních otázkách. Academic IELTS pak využijí hlavně budoucí univerzitní studenti a zaměstnanci na vyšších postech.

Samotný test trvá maximálně 2 hodiny a 45 minut. Jako první je poslechová část, která trvá 30 minut a obsahuje celkem 40 otázek. V druhém kole vás čeká čtení, to trvá 60 minut, za které musíte stihnout 60 otázek. Ve psaní máte celkem 2 úkoly, které musíte rozepsat na 150 a 200 slov, to vše za dalších 60 minut. V poslední části budete muset mluvit okolo jedenácti až patnácti minut, záleží jen na vaši výřečnosti.

Za každou část dostanete 0 – 9 bodů. Finální známka je pak průměrem těchto čtyř. Podívejte se nyní na slovní hodnocení:

9 – expert
8 – velmi dobrý uživatel
7 – dobrý uživatel
6 – kompetentní uživatel
5 – průměrný uživatel
4 – limitovaný uživatel
3 – velmi limitovaný uživatel
2 – střídavý uživatel
1 – neuživatel
0 – nezvládl test

Jak je vidět, IELTS je branou pro všechny, kteří chtějí proniknout do krás anglofonních zemí. Pokud se na IELTS chystáte, přejeme vám hodně štěstí!

VIDEO: JAK VYPADÁ IELTS TEST MLUVENÍ (pro anglické titulky klikněte na ikonku “cc” v pravo dole)

Sdílejte: