Sdílejte:

DELTA, CELTA, TEFL, TESL, TESOL jazykové zkoušky – Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jazykové zkoušky TEFL, TESL A TESOL jsou pro mnohé lidi synonyma. Vždy jde o kurzy ESL (English as a Second Language), které vám zajistí potřebnou kvalifikaci k výuce jazyků pro nerodilé mluvčí. Ovšem průběh každého z těchto kurzů, stejně jako požadavky na jejich splnění, se značně liší.

  • TEFL (Teaching English as a Foreign Language) připravuje lektory k výuce angličtiny v zemích, kde není angličtina primárním jazykem. Například Alice z USA, po úspešně zakončeném TEFL kurzu učí angličtinu v Thajsku.
  • TESL (Teaching English as a Second Language) kurz je na druhou stranu pro lektory s cílem vyučovat v anglicky mluvících zemích studenty, kteří angličtinu (příliš dobře) neovládají. Například Alice v USA nabízí výuku angličtiny studentům, kteří se chtějí naučit (lépe) angličtinu. Lektoři s TESL certifikátem tedy často vyučují přistěhovalce.
  • TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) někteří chápou jako synonymum k TEFL – především v Austrálii, Kanadě a Severní Americe. Oba kurzy jsou totiž prakticky totožné. Obecně řečeno, TESOL certifikát umožní lektorovi učit studenty, kteří nejsou rodilými anglickými mluvčími. Zatímco při TEFL probíhá výhradně v prostředí třídy, při TESOLU se student učí jazyk i v každodenním životě. Stejně jako TESL, také TESOL je vhodný mimo jiné k výuce přistěhovalců. Existuje mnoho specializovaných TESOL kurzů. Například Business TESOL, který vám umožní vyučovat zahraniční podnikatele a obchodníky. TESOL Children se zase zaměřuje na metody, jak učit věkovou skupinu od dvou do sedmnácti let. Specializované TESOL testy mají velkou váhu ve vašem profesním životopisu. Pomohou vám získat lepší pracovní pozice.

Nejpopulárnější jsou pro studenty kurzy TEFL a TESOL. Ty kvalitní trvají obvykle minimálně 100 hodin. Pokud ještě nemáte s vyučováním zkušenosti, doporučujeme se zapsat na delší kurzy umožňující vám zlepšit i lektorské dovednosti. K přihlášení do těchto kurzů musíte umět anglicky na úrovni rodilého mluvčího. Mnoho kurzů je dostupných i online z pohodlí vašeho domova. Kurzy TEFL, TESL a TESOL probíhají na celém světě a pomáhají zájemcům získat zaměstnání v oboru jazykového vzdělávání.

Jazykové kurzy CELTA a DELTA

  • CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) je prakticky druh TESOL kurzu, který nabízí Univerzita v Cambridge. Jedná se o velmi známý a pravděpodobně i ten nejprestižnější ze všech TESOL kurzů. Díky vysoké úrovni vzdělání na Univerzitě v Cambridge se CELTA stal mezinárodním standardem pro profesionální firemní výuku angličtiny. Zná ho téměř každý zaměstnavatel jazykových kurzů a škol, takže vám pomůže získat novou práci. Intenzivní kurz trvá 4 až 5 týdnů, lze si ho ale rozdělit na menší úseky do několika měsíců. Cena se pohybuje kolem 1 500 liber (cca 45 tisících Kč) Pro přihlášení do kurzu vám musí být minimálně 18 let a potřebujete určitou zdatnost v angličtině – konkrétně alespoň 7,5 IELTS nebo CPE (Certificate of Proficiency – C2; Někde také minimum CEFR – C1 až C2) – na rozdíl od TEFL, kdy musíte být přímo rodilý mluvčí. Vaši úroveň angličtiny obvykle ověří vstupní test a telefonní hovor. Podobné CELTA jsou kurzy Trinity TESOL nebo SIT TESOL. Mají zhruba stejnou kvalitu jako CELTA, ale nejsou tak rozšířené. Výhodou pro vás je, že jsou jsou levnější než CELTA a trvají kratší dobu.
  • DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) je pokročilá úroveň kvalifikace TEFL. Kurz od lektora předpokládá minimálně dva roky (1200 hodin) zkušeností s výukou ELT (English Language Teaching) angličtiny v posledních pěti letech, vysokoškolský diplom a certifikát základní jazykové zkoušky (např. CELTA). Delta opět spadá pod Univerzitu v Cambridge.

Ať už se absolvovat jazykový kurz z jakéhokoli důvodu, jazykový certifikát vám skvěle obohatí vás profesní životopis. Důležité je však mít v jednotlivých typech kurzů přehled a vědět, jaký se hodí právě pro vás.

 

Sdílejte: