Sdílejte:

Učitel angličtiny Nathan z Kanady, který nyní žije a učí v Brně, se s námi podělil o zkušenosti z Velké Británie a s vlastním pohledem na výuku angličtiny v Čechách. Zeptali jsme se ho na další zajímavé otázky, které by vás mohli určitě zajímat v krátkém interview.

Nathane, odkud vlastně pocházíte, čím se živíte a kde nyní žijete?

” Pocházím z malého městečka v Britské Kolumbii jménem Nak’azdli. Nyní žiju v Brně a vlastním tam bistro. “

Kde všude jste učil angličtinu?

” Učil jsem angličtinu ve Velké Británii na letních jazykových kurzech. V Seaford College ve West Sussex na jihu Anglie a v Oundle,  Northamptonshire. Na letních jazykových kurzech byla docela zábava, ale bylo to taky dost náročné. Studenti byli chytří a chtěli se učit. Za to Brno je docela výzva. Zjistil jsem, že se v Čechách zbytečně soustředí na gramatiku oproti praxi v mluvení, kterou studenti skutečně potřebují. “

Jaké jsou vaše zkušenosti a kvalifikace?

” Mám učitelský certifikát CELTA a vyučuji angličtinu více než šest let. “

Co jste považoval za nejnáročnější, když jste vyučoval ve Velké Británii?

” Když jsem začínal, měli jsme večer na přípravu a zbývalo mi tak jen 24 hodin volného času týdně. Vedení si toho naštěstí všimlo, když viděli, že nám nezbývá čas na jiné důležité aktivity. “

Pořádal jste nějaké mimovýukové aktivity a měl jste nějakou oblíbenou?

” Konkrétně vlastní ne, ale podílel jsem se na nich. Nemám žádnou oblíbenou, kromě přátelských setkání v baru nebo hospůdce. “

Co víte o výuce angličtiny v Čechách?

” Výuka angličtiny se v téhle zemi dost rozvinula během let. Nicméně se setkávám se studenty, kteří nikdy nepotkali rodilého mluvčího, takže zejména s výslovností potřebují pomoc. Mnoho lidí si také moc nevěří, ale i to se během posledních let zlepšilo. “

Jak by jste udělal výuku více interaktvní a zábavnou?

” To je něco, co vyžaduje hodně plánování. Musí to mít spojitost se studenty a taky to musí být správně provedené, aby bylo každým krokem postaráno o zábavu studentů. “

Víme, že jste Kanaďan. Jak se vypořádáváte se svým kanadským přízvukem/akcentem? Má to nějaké výhody a nevýhody?

” Nic jsem s ním nedělal. V Kanadě máme hodě imigrantů, takže mám roky zkušeností s komunikací s nerodilými mluvčími. Chodil jsem do školy s dětmi z Mexika, Číny, Hong Kongu, Japonska, Indie i Německa. O žádných nevýhodách nevím. “

Učíte se i vy sám nějaký cizí jazyk? Máte nějaký oblíbený?

” Učím se česky, protože to potřebuji v práci. Studoval jsem také francouzštinu, španělštinu a samozřejmě angličtinu. Můžu říct, že se mi líbí francouzština, jakým způsobem zní. “

Angličtina ve škole versus realita?

” Výuka angličtiny by měla studenty připravit na opravdové situace. Když máte špatného učitele, tak vám to nepůjde. Učitelé by měli inspirovat svoje studenty chtít se učit. “

Představte si, že jste na místě, kde není kino, divadlo, ani supermarket a nikdo nemluví anglicky. Jak si s tím poradíte?

” To by záleželo na tom, kde by to zrovna bylo. Pokud nikoho neznám, prošel bych se po městě se sluchátky v uších. Mám i překladač, který překládá podle rozpoznávání řeči. Abych byl ale upřímný, sám sebe bych do takové situace nedostal bez předchozí studie. “

Děkujeme Nathanu Thomasovi za poskytnutí užitečných informací návštěvníkům www.jazykovepobyty.online.

Máte i vy co říct, napsat nebo se chcete podělit o zkušenosti z vašeho jazykového kurzu v zahraničí? Napište nám a my vaši zkušenost zveřejníme.


ORIGINÁLNÍ ROZHOVOR V ANGLIČTINĚ

Please tell us something about you Nathan. Where did you come from? Where do you live and what do you do for living?
” I come from a tiny community in Northern British Columbia called Nak’azdli. I have lived in Brno for over 6 years and I own a Bistro in the city centre. “

Where did you teach English Nathan?
” I taught English in Brno as well as summer camps in the UK. The first was at Seaford college and the second was in a town called Oundle. The summer camps were quite fun, but demanding. The kids were intelligent and wanted to learn English. Brno is a bit challenging. I find Czechs are focused needlessly on grammar, when having practice speaking is what they really need. “

What is your qualification and teaching experience?
” I have a CELTA certificate. I have also been teaching for over 6 years. “

What did you find challenging about teaching English in UK?
” When I first started, we had to prepare in the evenings for quite a long time. So we really only had 24 hours of free time a week. But that changed when management saw we never participated in staff activities. “

Have you been leading any after school activities? If so, which ones? What was the usual or favourite after school activity?
” I wouldn’t say that I did, but I have participated in extracurricular activities. I don’t think I have a favourite one. Aside from meeting students at the pub. “

What do you know about the English education in Czech Republic?
” English in this country has evolved over the years. I have encountered many students who have never had a native speaker. So their pronunciation needed help. Many people are not confident in their ability, but that has improved also. “

How would you describe to make lessons interactive and interesting?
” This is something that requires a lot of planning. It has to be something relatable for students. It has to be executed properly. Each step has a purpose in order to build excitement. “

We already know you are Canadian. How did you deal with your accent? Any major pros and cons?
” I did nothing with my accent as I have many years of experience speaking to non-native English speakers. We have a lot of immigrants in Canada. I went to school with kids from Mexico, China, Hong Kong, Japan, India and Germany. Not really any cons. “

Do you learn any foreign language also do you have any favourite one?
” I am learning Czech because of my business. But I have studied French, Spanish and my native language. I guess you can say I like the way French sounds. “

English in school vs reality.
” English in school should prepare you for reality. When you have poor teaching, you get poor language. Teachers should inspire students to want to learn. “

You’re placed in a town with no movie theatre, no supermarket and no one speaks English. How do you deal with this?
” I guess it really depends on why I’m there. If I don’t know anyone, I use my headphones and walk around the town. I have a translator that recognizes speech also. To be honest, I wouldn’t put myself in a difficult situation like that without prior studying. “

Sdílejte: